BIBLIOGRAFIA PRÒPIALlibres

FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1985): Temps i rellotges. Barcelona: Ed Fundació Caixa de Pensions. Reed. i Trad.: Tiempo y relojes. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986; La Coruña: Casa de las Ciencias, 1987

FARRÉ OLIVÉ, EDUARD i CARME SEGURA (1989) : 24 rellotges i altres instruments per a la mesura del temps. Barcelona; Ed. Graó

FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1990): Los canteiros y el reloj de sol. Barcelona: Editado por Roca Radiadores S.A.

FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1994): El astrolabio. Instrumentos astronómicos hispano árabes.
Barcelona: Editado por Roca Radiadores S.A.

SEGURA, CARME i EDUARD FARRÉ OLIVÉ (1999): Gràcia, a l'ombra dels seus rellotges. Barcelona: Ed. Taller d'Història de Gràcia

SEGURA, CARME - EDUARD FARRÉ OLIVÉ - ESTEVE CAMPS (2001): Les places de Gràcia, Homenatge a Josep Buch. Barcelona: Ed. Taller d'Història de Gràcia

BOU, CONCEPCIÓ - EDUARD FARRÉ OLIVÉ i altres (2004): Rellotges de sol de Catalunya. Ed. Efadós

XARRIÉ, JAUME - EDUARD FARRÉ OLIVÉ (2008): El Rellotge Català. Ed. Efadósamunt