ARTICLES IN englandArticles


FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1989): El rellotge de sol del manuscrit 225 de Ripoll. "La Busca de Paper" n. 2, p. 2-3. Reed. i Trad.: A sundial in the manuscript 225 from Ripoll. "Bulletin of the British Sundial Society" 91.2, Jul 1991, p 35-37

FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (1989): A medieval Catalan clepsydra and carillon. "Antiquarian Horology" n. 4, vol. 18, Winter, p. 371-380amunt