RELLOTGES XINESOSIntroducció

Fa de mal aconsellar d’anar a la Xina, un país de l’extensió d’Europa i amb la cinquena part dels habitants del planeta, només per veure rellotges; però el cert és que molts comerciants europeus del ram hi van per triar i comprar l’actual producció xinesa de rellotges que sembla que no té competidor pel que fa a la relació preu-qualitat.

Però no és aquest el tipus de rellotges que ens interessen aquí; com ja vaig esbossar en un article anterior (Farré 2003), Xina es troba en l’origen de molts invents tecnològics que Europa va explotar molts anys més tard de que fossin descoberts pels xinesos i un d’aquells invents fou el rellotge mecànic.

Al llarg de les pàgines següents veurem que l'antiga Xina va ser pionera en molts temes relatius a la mesura del temps i que els va enfocar de manera molt diferent que com ha vàrem fer a occident.


Bibliografia

FARRÉ OLIVÉ, EDUARD (2003): Luz del este, luz del oeste. La medida del tiempo en la antigua China. "Arte y Hora" n. 154H36, Nov-Dic 2003, p. 17-25


amunt