RELLOTGES XINESOS
Rellotges d’estels

La mística xinesa i l’organització social es basava en un paral·lelisme entre el món terrestre i el celest. L’emperador tenia el tron situat en el pol nord celest, cosa que centrava l’astronomia xinesa en la localització exacta d’aquest punt i en la distribució estel·lar al seu voltant. Actualment estem acostumats a localitzar un estel concret, la Polar, en l’eix del cel, però no sempre hi ha hagut un estel en aquell punt. Aquesta circumstància ha va fer aparèixer un instrument per localitzar el pol nord a través de l’observació del gir dels estels circumpolars al voltant del pol buit. L’instrument en qüestió ha estat identificat per Henri Michel (1966) en el Pi, un disc rodó i foradat que durant molt de temps no va ser considerat més que com a objecte ritual o simbòlic. 

31.jpg

Pi de jade, diàmetre 185mm, c. 1000 aC.
(Michel 1966, n. 45 i p. 123)


Amb el temps, la perifèria circular del pi es va ornamentar amb unes protuberàncies que ajudaven a localitzar els estels circumpolars i a observar la seva evolució. El nou instrument es coneix amb el nom de Hsuan-chi i, com es pot veure en la figura, la seva forma d’utilització diferia molt poc de la dels nostres nocturlabis.

32.jpg

Hsuan-chi de jade, diàmetre 142mm, c. 500 aC.
Museus Reials d’Art i d’Història de Bruseles

(Michel 1966, n. 46 i p. 123)


33.jpg

Manera d’utilitzar el Hsuan-chi. (Michel 1966, p. 123)


34.jpg

Interpretació de la perifèria del Hsuan-chi
(Needham1965, vol. 3 p. 337)


Bibliografia

MICHEL, HENRI (1966): Les instruments des sciences. Rhode-Sainte-Genese (Belgique): Ed. Albert de Visscher

NEEDHAM, J. (1965): Science and civilisation in China; Cambridge, vol 4, part 2, p. 532-546, 446-465; vol. 3, p. 284-339


amunt