RELLOTGES XINESOS
La clepsidra de Su Song

Segons consta a la seva pròpia signatura, Su Song (1020-1101) era Oficial (funcionari) de segon rang, President del Ministeri de Personal, Tutor Imperial del Príncep Hereu, Gran Protector de l’Exèrcit i Marquès de Wukung; però se’l coneix especialment com astrònom i coordinador imperial del control del calendari i per haver supervisat la construcció d’una clepsidra monumental, la descripció de la qual es conserva en un voluminós manuscrit del 1086 que ha estat editat per Needham (1986). El text es titula Hsin I Hsian Fa Yao (Nou disseny per a un rellotge armil·lar).

51.jpg

El rellotge de Su Song segons un dibuix en perspectiva de John Christansen (Needham 1986, p. ii)

El rellotge consisteix en un edifici amb una gran planta baixa, un primer pis i una terrassa coberta. La planta baixa, amb una alçada d’uns quatre o cinc metres, hostatja el mecanisme hidràulic consistent en la gran sínia de cullerots articulats, els engranatges distribuïdors i els recipients de l’aigua; a la part baixa de la façana de l’edifici hi ha una sèrie de finestres per les que apareixen diversos conjunts de figuretes autòmats indicadores de les hores i altres unitats de temps relacionades amb el calendari. El primer pis, d’una alçada d’uns dos o tres metres, està concebut com un estudi privat on l’instrument principal és un gran globus celest situat al centre de l’estada i connectat als engranatges de la planta baixa per impulsar-lo a la velocitat d’una volta al dia sideral; la superfície de la taula d’on emergeix el globus fa el paper d’horitzó i d’aquesta manera es pot veure d’una manera gràfica quines estrelles són visibles i en quina posició es troben a cada moment. A la terrassa s’hi trobava una gran esfera armil·lar per fer les observacions del cel directament.

52.jpg

El rellotge de Su Song segons el dibuix original del manuscrit
(Needham 1986, p. 32 i 29)

El punt clau del rellotge de Su Song és la sínia formada per cullerots articulats que pesaven l’aigua que recollien; el pes de l’aigua feia oscil·lar el cullerot que desfermava determinats frens aplicats a la sínia i permetia el seu gir uns graus fins que un nou fre la parava i un nou cullerot es posava sota el flux d’aigua.

53.jpg

Sínia del rellotge en una reproducció a escala del
Science Museum, Londres (Foto E.Farré)


Aquest avançament discret (no continuat) de la sínia és el que es troba en l’origen del futur tic-tac dels rellotges occidentals. Un moviment continuat és difícil de controlar i de donar-li exactitud (la precisió de qualsevol clepsidra de flux constant era d’una hora al dia), mentre que un moviment discret és més possible d’afinar; es calcula que la clepsidra de Su Song va assolir la precisió d’un minut al dia, una exactitud que a Europa no s’aconseguiria fins l’invent del rellotge de pèndol per Christiaan Huygens el 1657.

54.jpg

Funcionament de l’escapament hidràulic de Su Song. Fase A: Repòs. L'assortidor d'aigua de flux calibrat i constant (4) alimenta un dels catúfols de la roda hidràulica (3) mentre la dita roda té un dels seus radis (1) retingut pel fre (2)


55.jpg

Funcionament de l’escapament hidràulic de Su Song. Fase B: Avanç. El pes de l'aigua del catúfol (3) que s’aguantava en la palanca (5) venç el seu contrapès (6) i acciona el disparador (7) que baixa la palanca (8) i el seu contrapès (9); l'altre extrem de la palanca (8) té la cadena (10) que estira del fre (2) i permet l'avanç d'un radi de la roda hidràulica. El trinquet (11) impedeix el retrocés accidental de la roda. (Dibuixos extrets de l'Enciclopèdia Visual Salvat, 1978, vol. 7, p. 6)

L’invent, però, no es deu a Su Song ja que es poden trobar precedents a la sínia de cullerots en el rellotge que, l’any 725,  feu construir I-Hsing, monjo budista i el gran astrònom i matemàtic del seu temps, amb l’ajut de l’enginyer militar Liang Lin-Tsan; amb més prevenció, es pot retrocedir fins els anys 78 a 139, a la dinastia Han, en que alguns textos ja esmenten la rotació automàtica de globus celestes sincronitzats amb el firmament.

Actualment a l’entrada de les restes de l’antic Palau Imperial de la dinastia Song a Kaifeng s’hi pot veure una maqueta del complex d’edificis on destaca dins del recinte, en color vermell, l’edifici del rellotge de Su Song amb la categoria d’un temple, situat sobre doble sòcol i envoltat de llanternes i de dipòsits d’aigua anti incendis.

56.jpg

Maqueta de l’antic Palau Imperial de la dinastia Song a Kaifeng on destaca en color vermell l’edifici del rellotge de Su Song (Foto E. Farré)


Bibliografia

NEEDHAM, J.-LING, W.-PRICE, D.J. (1986): Heavenly clockwork. Cambridge U.P. 1960 (2nd ed 1986)

amunt