RELLOTGES XINESOS
Rellotges de foc

L’estreta relació entre el cel i la terra condicionava també els colors i les notes musicals; certes notes tocades a destemps podrien desequilibrar el cosmos i certs números no es podien utilitzar per a la numeració de les hores degut al seu caràcter sagrat. El pas del temps a la Xina es relacionava també amb sabors i olors i altres estats de la natura, sense oblidar els rígids comportaments condicionats per les estacions i el calendari; ni l’emperador podia escapar a les obligacions que estaven senyalades a cada moment de l’any; de fet, només ell podia garantir l’exacte compliment de les normes.

71.jpg

Drac despertador d’encens. Una vareta d’encens es crema durant un temps determinat; sobre ella s’hi pengen parelles de boles de bronze lligades amb un fli que es cremarà en arribar el moment i avisaran l’usuari amb el soroll de la seva caiguda (Museu Alemany del Rellotge de Furtwangen)

Més en particular, hi ha un altre element fonamental que distancia més encara l’essència del missatge final i és la cultura en que s’insereix. Parlant del pensament xinès, Claude Larre ho sent i ho transmet ben clarament: La manera en que un poble percep les condicions i els límits de la seva existència apareix en el seu llenguatge i en els seus comportaments. Larre, doctor en filosofia xinesa, ens fa veure que, pel que fa al temps a la Xina, existeix tot un vocabulari sense una correspondència exacta en les llengües occidentals i una certa lògica en la concepció i organització del temps que es reflecteix en les paraules i en la manera d’actuar a la vida quotidiana.

72.jpg

Laberint d’encens que s’emplenava amb aromes diferents; el canvi d’aroma indicava l’hora
(Museu de Rellotgeria de Le Locle, Foto E. Farré)


El refinament de la sensibilitat xinesa, d’una sofisticació poc coneguda i sempre sorprenent per la mentalitat occidental, els va portar a concebre rellotges consistents en uns bastonets de substancia aromàtica que es consumien durant un determinat espai de temps i que modernament s’usaren en las cases de plaer com rellotge per calcular els honoraris que havien de pagar els clients. Un sòcol situat a la recepció, amb tants forats com noies empleades a la casa, servia para sostenir els bastonets encesos i portar un control visual immediat de les joves ocupades i del temps que portaven amb el client; d’aquesta manera es valorava el temps que el client havia passat amb la noia i se li cobraven tants “bastonets”; pel parlar occidental, és una subtil manera d’esmentar un concepte que aquí només podem definir de manera més barroera.

73.jpg

Laberint d’encens en forma de ceptre (Museu Internacional de Rellotgeria de La Chaux-de-Fonds, Foto E. Farré)

Un rellotge d’encens similar a l’anteriorment descrit, consistia en una caixeta amb un canal ple d’encens que es doblegava fins a formar una mena de petit laberint; en el canal s’hi dipositaven diferents substancies aromàtiques que indicaven l’hora del dia per l’aroma desprès en el moment de la seva combustió. Així, per exemple, el pas del sàndal al gessamí senyalava el migdia i el canvi de lotus a cedre avisava de l’arribada del capvespre.

74.jpg

Components d’un laberint d’encens


Bibliografia

LARRE, CLAUDE (1979): Percepción empírica del tiempo y concepción de la historia en el pensamiento chino. En RICOEUR, F. y otros: Las culturas y el tiempo; Salamanca: Ed Sígueme, 1979, p. 37-66
amunt