RELLOTGES XINESOS
Rellotges d’aigua

L’observació acurada del firmament requereix la utilització de rellotges, la precisió dels quals és determinant per la localització exacta dels cossos celestes; a l’antic Egipte i a Mesopotàmia s’utilitzaven rellotges d’aigua - clepsidres - per a determinar el moment del pas d’una estrella pel meridià o l’horitzó de l’observador.

Bàsicament una clepsidra consisteix en un recipient ple d’aigua que es va buidant lentament a través d’un petit forat practicat en el seu fons; l’hora la marca el nivell de l’aigua sobre una escala representada a la paret interior del recipient; la calibració del volum de l’aigua i del forat atorguen al rellotge la seva precisió; cal tenir en compte, però, els múltiples factors d’error com són qualsevol impuresa de l’aigua, l’obstrucció o engrandiment per desgast del forat, la fluïdesa de l’aigua que pot canviar amb les variacions de temperatura, la pèrdua de pressió que esdevé a mida que va disminuint l’alçada del líquid, etc.

41.jpg

Esquema de funcionament de la clepsidra de l’Àgora d’Atenes

Els xinesos van emprar la clepsidra des de molt aviat; Needham constata l’existència de molt diversos sistemes per a millorar les clepsidres de flux constant; les tradicionals de buidat, però també les d’emplenat on el recipient es va omplint des d’una font d’aigua de flux constant, les bateries de diverses clepsidres posades en sèrie per compensar les diferències de pressió i d’altura de l’aigua, clepsidres amb flotadors per indicar l’hora en escales exteriors, etc.

42.jpg

Clepsidra de recipients en bateria de la dinastia Yuan, Museu de Guangzhou (LIAO PIN 2002, n. 19)

La clepsidra de recipients connectats en bateria o polivascular serveix per a compensar les diferencies de pressió en el buidat dels recipients però també proporcionen a l’aigua un flux simbòlic que es desenvolupa a través del firmament; el primer recipient, el més gran, està dedicat al Sol i es buida en un de més petit dedicat a la Lluna; aquest fa el mateix en el següent recipient dedicat a les estrelles i aquest es buida en el recipient inferior on hi ha un flotador amb un regle que va sortint a l’exterior i que indica l’hora.

43.jpg

Clepsidra de recipients en bateria de la dinastia Yuan, 3r any del regnat de l’emperador Yan You (1316), Museu Nacional de la Història Xinesa, Beijing (SOUTIF 2000, p. 106)


44.jpg

Clepsidra de recipients en bateria del 9è any del regnat de Quianlong (1744), Museu del Palau Imperial, Beijing
(LIAO PIN 2002, n. 21)


Però el gran invent vindria de la mà de Su Song, l’any 1086, en la forma d’una clepsidra que combinava una sínia d’aigua formada per cullerots que pesaven l’aigua que recollien; el pes de l’aigua feia oscil·lar el cullerot acabat d’omplir i permetia l’avançament sobtat de la sínia uns graus de cercle fins que un nou cullerot es posava sota el flux d’aigua.


Bibliografia

LIAO PIN (2002): Clocks and watches of the Qing dynasty. From the collection in the Forbidden City. Beijing: Foreign Languages Press

SOUTIF, DANIEL i altres
(2000): Art i temps. Ed. CCCB, Diputació de Barcelona

amunt